Antiincendiu

Antiincendiu

Modul montare 2 zone anti-ex hochiki CHQ-DZMIS/DIN(SCI)

Detalii

Modul pentru controlul instalatiilor hochiki CHQ-PCM/DIN(SCI)

Detalii

Cutie montaj module din hochiki SMB-1

Detalii

Capac pentru cutie de montaj module hochiki SMB-1 (LID)

Detalii

Cutie mare montaj module din hochiki SMB-2

Detalii

Capac pentru cutie de montaj module hochiki SMB-2 (LID)

Detalii

Cutie mica montaj module din hochiki SMB-3

Detalii

Capac pentru cutie de montaj module hochiki SMB-3 (LID)

Detalii

Buton de incendiu adresabil hochiki HCP-E(SCI)

Detalii

Buton de incendiu adresabil hochiki HCP-W(SCI)

Detalii