Curs Expert Accesare Fonduri Europene - cod COR 242213, autorizat ANC, la 250 RON in loc de 950 RON

Cursul se adreseaza tuturor persoanelor care, fie fac parte din structurile unei entitati publice sau private (institutii publice, ONG-uri, firme private) care intentioneaza sa elaboreze si sa implementeze proiecte cu finantare europeana, fie doresc sa acceseze pe cont propriu proiecte din fonduri financiare nerambursabile sau sa faca parte din echipele unor astfel de proiecte. Cursul este structurat astfel incat la sfarsitul acestuia fiecare participant sa cunoasca principalele programe operationale care ofera finantari nerambursabile, obiectivele acestora, tipurile de investitii si activitatile eligibile care sunt finantate de fiecare program si pasii pentru elaborarea unei cereri de finantare. Cursul are un puternic caracter aplicativ, astfel incat pe parcursul desfasurarii acestuia participantii vor elabora pe echipe cereri de finantare complete, pornind de la identificarea necesitatii de finantare si continuand cu stabilirea scopului si obiectivelor specifice ale proiectului, identificarea activitatilor si a resurselor necesare, elaborarea graficului GANTT, identificarea si managementul riscurilor, elaborarea metodologiei de implementare, planificarea bugetara si a cash-flow-ului etc. COMPETENTE DOBANDITE: - Aplicarea normelor de sanatate si securitate in munca - Aplicarea normelor de protectia mediului - Mentinerea unor relatii de munca eficace - Pregatirea elaborarii proiectului - Documentarea in vederea realizarii proiectului - Stabilirea parteneriatelor - Elaborarea proiectului.

Lei 250,00 Cumpara

Curs Expert Accesare Fonduri Europene - cod COR 242213, autorizat ANC, la 250 RON in loc de 950 RON